handball club 1951

Bekaert podporí športovcov SPORTAcademy Hlohovec

24.03.2022

Spoločnosť Bekaert významným spôsobom podporí športový klub SPORTAcademy Hlohovec a to prostredníctvom Nadácie Pontis a jej grantovej schémy podpory pre šport. Napriek tomu, že viac než dva roky bol šport doslova decimovaný pandemickou situáciou, sa klubu podarili skutočne dobré výsledky. Klub sa snaží (roz)rásť a to je závislé na viacerých faktoroch. Jedným z nich je podpora zo strany silného partnera, ktorým sa stala práve hlohovská spoločnosť Bekaert s nadnárodným pôsobením. Jej podpora sa bude sústreďovať najmä na rozvoj mládežníckeho športu a na podporné aktivity ich športového rastu. „Som veľmi rád, že sa nám podarilo dohodnúť spoluprácu s takou spoločnosťou, ako je Bekaert. Je to spoločnosť, ktorá je v Hlohovci najväčším zamestnávateľom a jej predchodca, Drôtovňa Hlohovec, bol zakladateľom mužskej hádzanej v Hlohovci. Som presvedčený, že táto spolupráca bude prospešná pre obe strany,“ priblížil svoje presvedčenie prezident klubu SPORTAcademy Hlohovec, Patrik Voltmann.

„ Nadačný fond Bekaert pomáha, ktorý má spoločnosť Bekaert založený v Nadácii Pontis, pomáha rozvíjať komunitu už 5 rokov prostredníctvom rôznych projektov. Manažment hľadal organizáciu, ktorú by mohol strategicky podporiť. SPORTAcademy vychováva generácie výborných a úspešných športovcov v rôznych vekových kategóriách už niekoľko rokov. Preto sa spoločnosť Bekaert rozhodla podporiť práve ich,“ vysvetlil Branislav Šimo, finančný kontrolór Bekaert Slovensko pri tejto príležitosti.

Podpora zo strany spoločnosti Bekaert je dohodnutá v spoločnom memorande na tri roky. Z finančných prostriedkov poskytnutých klubu prostredníctvom grantov, budú podporené najmä Sporta Handball Camp, talentované deti a mládež, aktivity súvisiace s pravidelnými športovými aktivitami a podujatiami v spolupráci so školami – Sporta liga, detičky, ktoré začínajú s pohybovou prípravou v Športovčeku. Z vyčleneného balíka financií sa dostane podpory aj pre mužský a ženský tím hádzanej.

Radi by sme poďakovali spoločnosti Bekaert, ktorá nielen ocenila, ale priamo podporila kroky a aktivity, ktoré klub SPORTAcademy Hlohovec uskutočnil za posledné obdobie. Táto spolupráca nielenže zaväzuje, ale všetci zaangažovaní veria, že takáto priama podpora a nadstavená spolupráca prinesie svoje ovocie: radosť, nadšenie, , lepšie výsledky a tým aj viac športu pre deti, mládež i dospelých v meste Hlohovec

Posled. zápasy
Muži

Žiadny zápas

Nasled. zápasy
Muži

Žiadny zápas

Tabuľka Muži

Informácie

HC SPORTA Hlohovec
1.liga žien

Rozpis zápasov / tréningov