handball club 1951

Aj tento rok sa dostalo podpory z TTSK

01.12.2022

Tak ako po minulé roky sa podarilo klubu úspešne uchádzať o finančné prostriedky z dodačných schém Trnavského samosprávneho kraja tak aj v tomto kalendárnom roku. Aktuálne z oblasti športu pod názvom grantu - projektu Rozhýbme deti a mládež pohybom. Cieľom bolo zabezpečiť dostatok kvalitných - štandardných tréningových cvičebných pomôcok, aby sa podporila kvalita celkového tréningového procesu. Projekt je účelový a orientuje sa na najväčšiu vekovú skupinu (deti a mládež / 6 až 20 rokov / chlapci a dievčatá) v rámci nášho športového klubu: hádzaná - futbal - lukostreľba. Nebolo jednoduché pokryť plnohodnotne na maximum všetky športové odvetvia v klubovej štruktúry. No podstata sa podarila.

Pokiaľ nebude dostatok materiálno technického zabezpečenia aspoň štandardný športový servis a samozrejme adekvátne športoviská, bude náročnejšie nieln rozhýbať pohybom alej aj prieviesť k pohybu a zdravému životnéu štýlu. Práve aj takouto cestou sa sľubuje udržateľnosť detí pri športe a pohybe. Keď je dostatok športových tréningovych pomôcok, dostakov vôle ide to o čosi ľahšie s rohýbaním detí vobec.

Ostáva aspoň takouto formou vysloviť slová vďaky za podporu zo strany Trnavského samosprávneho kraja, ktorú výrazne pocíti aj SPORTAcademy Hlohovec.

Posled. zápasy
Muži

Žiadny zápas

Nasled. zápasy
Muži

Žiadny zápas

Tabuľka Muži

Informácie

HC SPORTA Hlohovec
1.liga žien

Rozpis zápasov / tréningov