handball club 1951

Členstvo

Vážení športoví priatelia,

občianske združenie MŠK Hlohovec od vstupu firmy Maynet v apríli 2009 sústredilo prvoradú pozornosť na oživenie tradície mládežníckej hádzanej v meste, na ktorú sa žiaľ, aj napriek bohatej histórii tohto športu, v predchádzajúcich rokoch pozabudlo. Nesmierne nás teší, že aktivity združenia sa z mesiaca na mesiaca stretávajú s veľkou podporou. Spontánne rastie nielen záujem detí a mládeže o hádzanú,  ale pribúdajú tréneri, odborní pracovníci, pedagógovia. Výsledkom snaženia je dnes takmer 130-členná hádzanárska rodina, účinkovanie starších dorastencov v extralige, ako aj družstiev mladších, starších žiakov v regionálnych súťažiach či prípravky v turnajových zápoleniach. Po dlhých rokoch sa v Hlohovci prebudila aj ženská zložka, zatiaľ len v žiackej kategórii a prípravke, ale aj s hádzanárskou mlaďou v tomto smere už prináša prvé úspechy. Prioritou nielen vedenia občianskeho združenia MŠK Hlohovec je nájsť čo najviac domácich hádzanárskych talentov, ponúknuť im plnohodnotne sa rozvíjať po výkonnostnej stránke, aby čo najskôr práve oni tvorili kostru trebárs extraligového tímu mužov MŠK Hlohovec, aktuálne vicemajstra Slovenska zo sezóny 2009/10.

Po vzore ostatných občianskych združení sa popri zabezpečení športovej výkonnosti kladieme dôraz na vybudovanie ozajstného vzťahu v trojuholníku rodič – športovec - vedenie klubu, ktorého meno nosia športovci na svojich dresoch, ktorého farby reprezentujú. Vážime si váš záujem o veci klubové. Pozorne načúvame a načúvať budeme vašim podnetom a pripomienkam, ktoré ste predniesli trebárs aj na spoločnom stretnutí v závere novembra minulého roka.

V súvislosti so spomínaným stretnutím a po predbežnom odsúhlasení prichádzame s ponukou oficiálnej registrácie všetkých členov MŠK Hlohovec s dátumom členstva od 1. 1. 2011. Keďže platné stanovy občianskeho združenia SPORTAcademy Hlohovec nepovoľujú stať sa členom združenia osobe mladšej ako 18 rokov, oslovujeme týmto listom vás rodičov, zákonných zástupcov mladých športovcov, ale aj priaznivcov SPORTAcademy Hlohovec a športovú verejnosť.

 

Podmienky členstva v SPORTAcademy Hlohovec

Mesačný členský príspevok v hodnote 20,00 EUR, ktorý je potrebné uhradiť vždy do 15 dňa daného v zmysle Prihláška 2022. Pri riadne uhradených členských príspevkov člen získava:

-          Bezplatný vstup na zápasy extraligy hádzanárov a tak isto aj jeden z rodičov (zákonný zástupca)

-          Zvýhodnené nákupy športovej výstroje, oblečenia za zvýhodnené ceny v obch. spoločnosti DEMIŠPORT (www.demisport.eu)

-          Vyzbierané členské príspevky budú výsostne určené na rozvoj mládežníckej hádzanej, zvyšovanie odbornosti a kvality (materiálno-technické zabezpečenie, účasť na turnajoch, mzdy pre mládežníckych trénerov, spoluúčasť na chode klubu..)

 

Členomlenom SPORTAcademy Hlohovec sa môže stať každý, kto dovŕšil 18 rokov (nie iba aktívny športovec) alebo zákonný zástupca športovca do 18 rokov. Jedinou podmienkou je úprimný vzťah k hádzanej a klubu, ktorého farby reprezentuje. V prípade takého záujmu o členstvo kontaktujte klub na info@sporta.sk

 

V prípade záujmu o členstvo vyplňte Prihláška 2022a zašlite ju - doručte prostredníctvom trénerov na adresu klubu.

 

Tešíme sa na vzájomnú spoluprácu,

S pozdravom,

 

Ing. Patrik Voltmann

prezident SPORTAcademy HLOHOVEC

Posled. zápasy
Muži

Žiadny zápas

Nasled. zápasy
Muži

Žiadny zápas

Tabuľka Muži

Informácie

HC SPORTA Hlohovec
1.liga žien

Rozpis zápasov / tréningov