handball club 1951

Mladšie žiačky

 

 

Riadiaci orgán : Nitriansky krajský zväz hádzanej
Súťaž : Majstrovstvá kraja
Druh športu : Hádzaná
Súťažný ročník : 2017-2018 Jeseň
Veková kategória : MLŽY
Kolo : 1. 16-17.9.2017
Č. záp. Domáci Hostia Rozhodca Výsledok Pólčas
B- 11 Šaľa- A Cífer
B- 12 Kolárovo D.Streda-A
B- 13 Zlatná Topoľčany
B- 14 Sereď Nesvady-Imeľ
B- 15 Šurany Hlohovec
B- 16 Štúrovo Bánovce
B- 17 Nitra Močenok
B- 18 Šaľa-B Cífer
B- 19 Kolárovo D.Streda-B
D.Streda-C voľno xxx xxx xxx
Kolo : 2. 23-24.9.2017
Č. záp. Domáci Hostia Rozhodca Výsledok Pólčas
B- 21 Bánovce Nitra
B- 22 Hlohovec Štúrovo
B- 23 Nesvady-Imeľ Šurany
B- 24 Topoľčany Sereď
B- 25 D.Streda-A Zlatná
B- 26 Cífer Kolárovo
B- 27 D.Streda-C Šaľa-A
B- 28 D.Streda-B Zlatná
B- 29 D.Streda-C Šaľa-B
voľno Močenok
Kolo : 3. 30.9-1.10.2017
Č. záp. Domáci Hostia Rozhodca Výsledok Pólčas
B- 31 Kolárovo D.Streda-C
B- 32 Zlatná Cífer
B- 33 Sereď D.Streda-A
B- 34 Šurany Topoľčany
B- 35 Štúrovo Nesvady-Imeľ
B- 36 Nitra Hlohovec
B- 37 Močenok Bánovce
B- 38 Sereď D.Streda-B
Šaľa-A,B voľno xxx xxx xxx
Kolo : 4. 7.8.10.2017
Č. záp. Domáci Hostia Rozhodca Výsledok Pólčas
B- 41 Hlohovec Močenok
B- 42 Nesvady-Imeľ Nitra
B- 43 Topoľčany Štúrovo
B- 44 D.Streda-A Šurany
B- 45 Cífer Sereď
B- 46 D.Streda-C Zlatná
B- 47 Šaľa-A Kolárovo
B- 48 Šaľa-B Kolárovo
B- 49 D.Streda-B Šurany
voľno Bánovce xxx xxx xxx
Kolo : 5. 14-15.10.2017
Č. záp. Domáci Hostia Rozhodca Výsledok Pólčas
B- 51 Zlatná Šaľa-A
B- 52 Sereď D.Streda-C
B- 53 Šurany Cífer
B- 54 Štúrovo D.Streda-A
B- 55 Nitra Topoľčany
B- 56 Močenok Nesvady-Imeľ
B- 57 Bánovce Hlohovec
B- 58 Zlatná Šaľa-B
B- 59 Štúrovo D.Streda-B
Kolárovo voľno xxx xxx xxx
Kolo : 6. 21-22.10.2017
Č. záp. Domáci Hostia Rozhodca Výsledok Pólčas
B- 61 Nesvady Bánovce
B- 62 Topoľčany Močenok
B- 63 D.Streda-A Nitra
B- 64 Cífer Štúrovo
B- 65 D.Streda-C Šurany
B- 66 Šaľa-A Sereď
B- 67 Kolárovo Zlatná
B- 68 D.Streda-B Nitra
B- 39 Šaľa-B Sereď
voľno Hlohovec xxx xxx xxx
Kolo : 7. 28-29.10.2017
Č. záp. Domáci Hostia Rozhodca Výsledok Pólčas
B- 71 Sereď Kolárovo
B- 72 Šurany Šaľa-A
B- 73 Štúrovo D.Streda-C
B- 74 Nitra Cífer
B- 75 Močenok D.Streda-A
B- 76 Bánovce Topoľčany
B- 77 Hlohovec Nesvady
B- 78 Šurany Šaľa-B
B- 79 Močenok D.Streda-B
Zlatná voľno xxx xxx xxx
Kolo : 8. 4-5.11.2017
Č. záp. Domáci Hostia Rozhodca Výsledok Pólčas
B- 81 Topoľčany Hlohovec
B- 82 D.Streda-A Bánovce
B- 83 Cífer Močenok
B- 84 D.Streda-C Nitra
B- 85 Šaľa-A Štúrovo
B- 86 Kolárovo Šurany
B- 87 Zlatná Sereď
B- 88 D.Streda-B Bánovce
B- 89 Šaľa-B Štúrovo
voľno Nesvady-Imeľ xxx xxx xxx
Kolo : 9. 11-12.11.2017
Č. záp. Domáci Hostia Rozhodca Výsledok Pólčas
B- 91 Šurany Zlatná
B- 92 Štúrovo Kolárovo
B- 93 Nitra Šaľa-A
B- 94 Močenok D.Streda-C
B- 95 Bánovce Cífer
B- 96 Hlohovec D.Streda-A
B- 97 Nesvady Topoľčany
B- 98 Nitra Šaľa-B
B- 99 Hlohovec D.Streda-B
Sereď voľno xxx xxx xxx
Kolo : 10. 17.11.2017-piatok
Č. záp. Domáci Hostia Rozhodca Výsledok Pólčas
B- 101 D.Streda-A Nesvady
B- 102 Cífer Hlohovec
B- 103 D.Streda-C Bánovce
B- 104 Šaľa-A Močenok
B- 105 Kolárovo Nitra
B- 106 Zlatná Štúrovo
B- 107 Sereď Šurany
B- 108 D.Streda-B Nesvady
B- 109 Šaľa-B Močenok
voľno Topoľčany xxx xxx xxx
Kolo : 11. 18-19.11.2017
Č. záp. Domáci Hostia Rozhodca Výsledok Pólčas
B- 111 Štúrovo Sereď
B- 112 Nitra Zlatná
B- 113 Močenok Kolárovo
B- 114 Bánovce Šaľa-A
B- 115 Hlohovec D.Streda-C
B- 116 Nesvady-Imeľ Cífer
B- 117 Topoľčany D.Streda-A
B- 118 Topoľčany D.Streda-B
B- 119 Bánovce Šaľa-B
Šurany voľno xxx xxx xxx
Kolo : 12. 25-26.11.2017
Č. záp. Domáci Hostia Rozhodca Výsledok Pólčas
B- 121 Cífer Topoľčany
B- 122 D.Streda-C Nesvady
B- 123 Šaľa-A Hlohovec
B- 124 Kolárovo Bánovce
B- 125 Zlatná Močenok
B- 126 Sereď Nitra
B- 127 Šurany Štúrovo
B- 128 Šaľa-B Hlohovec
voľno D.Streda-A,B xxx xxx xxx
Kolo : 13. 2.3.12.2017
Č. záp. Domáci Hostia Rozhodca Výsledok Pólčas
B- 131 Nitra Šurany
B- 132 Močenok Sereď
B- 133 Bánovce Zlatná
B- 134 Hlohovec Kolárovo
B- 135 Nesvady Šaľa-A
B- 136 Topoľčany D.Streda-C
B- 137 D.Streda-A Cífer
B- 138 D.Streda-B Cífer
B- 139 Nesvady Šaľa-B
Štúrovo voľno xxx xxx xxx
Kolo : 14. 9-10.12.2017
Č. záp. Domáci Hostia Rozhodca Výsledok Pólčas
B- 141 D.Streda-C D.Streda-A
B- 142 Šaľa-A Topoľčany
B- 143 Kolárovo Nesvady-Imeľ
B- 144 Zlatná Hlohovec
B- 145 Sereď Bánovce
B- 146 Šurany Močenok
B- 147 Štúrovo Nitra
B- 148 D.Streda-C Dstreda-B
B- 149 Šaľa-B Topoľčany
voľno Cífer xxx xxx xxx
Kolo : 15. 16-17.12.2017
Č. záp. Domáci Hostia Rozhodca Výsledok Pólčas
B- 151 Močenok Štúrovo
B- 152 Bánovce Šurany
B- 153 Hlohovec Sereď
B- 154 Nesvady-Imeľ Zlatná
B- 155 Topoľčany Kolárovo
B- 156 D.Streda-A Šaľa-A
B- 157 Cífer D.Streda-C
B- 158 D.Streda-B Šaľa-B
B- 159 D.Sreda-A Šaľa-B
B- 150 D.Streda-B Šaľa-A
Nitra voľno xxx xxx xxx

Posled. zápasy
Muži

Žiadny zápas

Nasled. zápasy
Muži

Žiadny zápas

Tabuľka Muži

Informácie

HC SPORTA Hlohovec
1.liga žien

Rozpis zápasov / tréningov