handball club 1951

2% dane

Poukážte športovému klubu 2% z vašich daní. Nič vás to nestojí a zároveň podporíte SPORTAcademy Hlohovec!

Nenechajte prepadnúť to, čo ste už raz zaplatili.

2% Z DANE PRE SPORTACADEMY HLOHOVEC

2%-2021-titulka-2_1

SPORTAcademy  Hlohovec patrí k zaregistrovaným prijímateľom tzv. daňovej asignácie. Z výťažku z predošlých období boli zakúpené športové oblečenie, lopty a tréningové pomôcky pre mládežnícke družstvá (hádzaná, futbal, lukostreľba).

V tomto trende chceme aj naďalej pokračovať, v čom je veľkou pomocou práve venovanie 2 % z už zaplatených daní našich priaznivcov aj za vašej pomoci. Ako môžete pomôcť aj vy? Poukázaním 2% z vašich zaplatených daní. Ak aj nespĺňate podmienku a váš príjem neumožňuje poskytnúť priamo z vašej daňovej povinnosti, môžete osloviť svojich známych, či už podnikateľov alebo kolegov a dať im tlačivá a informácie z tohto materiálu.

Za podporu čo i len minimálnou čiastkou vám vopred vyslovujeme vďaku a uznanie.

Údaje potrebné k poukázaniu 2%:
• Obchodné meno (názov): SPORTAcademy Hlohovec, občianske združenie
• Sídlo – obec, PSČ, ulica, súpisné/orientačné číslo: Zábranie 204/68, 9720 01 Hlohovec
• Právna forma: občianske združenie
• Identifikačné číslo prijímateľa (IČO): 36085880
Číslo účtu: (Fio banka a.s.) Transparentný účet SK24 0900 0000 0002 8099 6446

Prílohy:

Vyhlásenie

Potvrdenie

SPORTAcademy  Hlohovec

Posled. zápasy
Muži

Žiadny zápas

Nasled. zápasy
Muži

Žiadny zápas

Tabuľka Muži

Informácie

HC SPORTA Hlohovec
1.liga žien

Rozpis zápasov / tréningov

Oslávenci