handball club 1951

2% dane

2%-2021

Pomôžte a poukážte športovému klubu 2% z vašich daní. Nič vás to nestojí a zároveň podporíte SPORTAcademy Hlohovec!

Milí rodičia, starí rodičia, priatelia, známy, fanúšikovia,
Darujte nám 2% a podporte náš športový klub !

Zlepšime podmienky našich športujúcich detí a mládeže.ÚDAJE POTREBNÉ NA POUKÁZANIE 2%

SPORTACADEMY HLOHOVEC
Zábranie 204/40
920 01 Hlohovec
IČO: 36085880
Právna forma: občianske združenieSTE ZAMESTNANEC A ROČNÉ ZÚČTOVANIE DANE ZA VÁS ROBÍ ZAMESTNÁVATEĽ?
1. Do 15.2.2023 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane
3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €.
4. Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane, v ktorom sú už vyplnené údaje o prijímateľovi.
5. Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2023 na daňový úrad podľa Vášho bydliska, osobne trénerom, alebo zavolajte na 0915 498 564 a my to doručíme na daňový úrad.

PODÁVATE SI DAŇOVÉ PRIZNANIE SAMI?
1.Riadne vyplňte daňové priznanie.
2. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3,00 €.
3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania).

Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
Obchodné meno alebo názov: SPORTACADEMY HLOHOVEC
Sídlo: Zábranie 204/40, 920 01 Hlohovec
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 36085880

4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2023) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

POSTUP PRE PRÁVNICKÉ OSOBY
1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
2. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 Eur).
3. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
Obchodné meno alebo názov: SPORTACADEMY HLOHOVEC
Sídlo: Zábranie 204/40, 920 01 Hlohovec
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 36085880

4. Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu.
5. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Za podporu čo i len minimálnou čiastkou vám vopred vyslovujeme vďaku a uznanie.

Údaje potrebné k poukázaniu 2%:
• Obchodné meno (názov): SPORTAcademy Hlohovec, občianske združenie
• Sídlo – obec, PSČ, ulica, súpisné/orientačné číslo: Zábranie 204/40, 920 01 Hlohovec
• Právna forma: občianske združenie
• Identifikačné číslo prijímateľa (IČO): 36085880
Číslo účtu: SK24 0900 0000 0002 8099 6446

Prílohy:

VYHLASENIE-o-poukazani-podielu-zaplatenej-dane-z-prijmov-fyzickej-osoby_3

SPORTAcademy  Hlohovec

Posled. zápasy
Muži

Žiadny zápas

Nasled. zápasy
Muži

Žiadny zápas

Tabuľka Muži

Informácie

HC SPORTA Hlohovec
1.liga žien

Rozpis zápasov / tréningov